actuele temporaire tentoonstellingen

van 30 april 2010 tot 1 augustus 2010

'Koude tijden - warme tijden. Klimaatwisseling in Noordduitsland'

De verandering van koude naar warme tijden is in de loop van het jaar een volkomen natuurlijk verschijnsel; elk seizoen heeft zijn eigen weer en eventuele wisselingen van het klimaat zijn daarom geen bedreiging. De klimaatverandering echter is iets kompleet verschillends - een ernstig probleem namelijk dat iedereen van ons moet realiseren.

De actuele temporaire tentoonstelling 'Kalte Zeiten - warme Zeiten: Klimawandel(n) in Norddeutschland' laat de oorzaken zien van de klimaatverandeing en vertoont de globale gevolgen met een bijzonder oog op het Noorden van Duitsland die trouwens ook op het Noorden van Nederland toepasselijk zijn.

Op twee verdiepingen krijgt de bezoeker eerst een inleiding in het onderwerp van klimaat, weer, atmosfeer en natuurlijke factoren. Tevens wordt het gedrag van de mensen door voorbeelden behandeld - op het gebied van industrie, energiewinst en eigen huishouden.
De gang door de tentoonstelling begint op de galerie waar de bezoeker net als een onderzoeker data verzamelt die voor een begrip van de wereldwijde veranderingen op klimatisch gebied nodig zijn:

klimaat aarde factoren de mens onderzoek gevolgen eindresultaat

Met behulp van een overzicht van de verschillende strategische aanpassingen, die zelfs uit heel kleinschalige projecten kunnen bestaan, loopt de bezoeker naar beneden. Hier vormt een reusachtige geografische kaart van Noordduitsland de vloerbedekking van de grote zaal. Uit de grond groeien, net als kleine eilanden, informatieterminals die data en feiten over het thema klimaatwisseling m.b.t. de kuststreken presenteren. Hierbij horen:

natuur en milieu mens en techniek onderzoek kust en milieubescherming

De makers van de tentoonstelling gaat het om het wijzen op mogelijkheden ter oplossing. Uiteindelijk kan slechts de mogelijkheid om iets positiefs te kunnen uithalen, een ieder van ons activeren en voor een klimaatvriendelijk gedrag ontvankelijk maken.

Ver van de uitermate negatieve verslggevingen presenteert deze tentoonstelling opjectieve informatie over de klimaatwisseling, de gevolgen en oorzaken en de grote verscheidenheid van de strategische aanpassingen - zowel plaatselijk als landelijk.

En wat neemt de bezoeker mee naar huis?
Inlichtingen over het gedrag van de mensen maken attent op de omgang met de bronnen 'natuur, klimaat en milieu', verbazen maar laten ook hopen.
Dit beloven wij aan onze gasten!